Nyelv és irodalom

Nyelv és irodalom - Tanulj szavakat oroszul

43 szó
глаго́л
glagól
Fordítás
глаго́л-ige svg
глаго́л
glagól
ige
Jobb nyíl
1 / 43
 • глаго́л
  glagól
  ige
 • прилага́тельное
  prilagátelnoe
  melléknév
 • мно́жественное число́
  mnózhestvennoe chisló
  többesszám
 • предложе́ние
  predlozhénie
  mondat
 • запята́я
  zapyataya
  vessző
 • кавы́чка
  kavíchka
  idézőjel
 • Дефи́с
  defís
  kötőjel
 • Многото́чие
  mnogotóchie
  szókihagyás
 • Вопроси́тельный знак
  voprosítelnii znak
  kérdőjel
 • Перево́д
  perevód
  fordítás
 • сино́ним
  sinónim
  szinoníma
 • Слог
  slog
  szótag
 • язы́к
  yazík
  nyelv
 • абза́ц
  abzáts
  bekezdés
 • Определе́ние
  opredelénie
  definíció
 • То́чка
  tóchka
  pont
 • акце́нт
  aktsént
  akcentus
 • скорогово́рка
  skorogovórka
  nyelvtörő
 • сло́во
  slóvo
  szó
 • стих
  stikh
  vers
 • зага́дка
  zagádka
  rejtvény
 • посло́вица
  poslóvitsa
  közmondás
 • биогра́фия
  biográfiya
  életrajz
 • рома́н
  román
  regény
 • Мета́фора
  metáfora
  metafora
 • Ска́зка
  skázka
  tündérmese
 • литерату́ра
  literatúra
  irodalom
 • местоиме́ние
  mestoiménie
  névmás
 • эссе́
  essé
  esszé
 • Заголо́вок
  zagolóvok
  főcím
 • по́черк
  pócherk
  kézírás
 • резюме́
  rezyumé
  összefoglalás
 • текст
  tekst
  szöveg
 • исто́рия (расска́з)
  istóriya (rasskáz)
  történet
 • Ти́тульная страни́ца
  títulnaya stranítsa
  címlap
 • те́рмин
  términ
  szakszó
 • глава́
  glavá
  fejezet
 • Те́ма
  téma
  téma
 • Значе́ние
  znachénie
  jelentés
 • Статья́
  statyá
  cikk
 • аббревиату́ра
  abbreviatúra
  rövidítés
 • си́мвол
  símvol
  szimbólum
 • Леге́нда
  legénda
  legenda

Más szavak oroszul

Töltse le a Tobo Orosz tanulókártya alkalmazást

Tanulj, jegyezz meg és hallgass orosz szavakat, kifejezéseket & igéket

Töltse le a Tobo iOS alkalmazástTöltse le a Tobo Android alkalmazást