Munkakör

Munkakör - Tanulj szavakat oroszul

90 szó
учи́тель
uchítel
Fordítás
учи́тель-tanár svg
учи́тель
uchítel
tanár
Jobb nyíl
1 / 90
 • учи́тель
  uchítel
  tanár
 • пило́т
  pilót
  pilóta
 • Врач
  vrach
  orvos
 • архите́ктор
  arkhitéktor
  építész
 • адвока́т
  advokát
  ügyvéd
 • полице́йский
  politséiskii
  rendőr
 • певе́ц
  pevéts
  énekes
 • Официа́нт
  ofitsiánt
  pincér
 • Фото́граф
  fotógraf
  fényképész
 • инжене́р
  inzhenér
  mérnök
 • журнали́ст
  zhurnalíst
  újságíró
 • худо́жник
  khudozhnik
  művész
 • Пе́карь
  pékar
  pék
 • Апте́карь
  aptékar
  gyógyszerész
 • поли́тик
  polítik
  politikus
 • Предпринима́тель
  predprinimátel
  üzletember
 • актёр
  aktyor
  színész
 • Актри́са
  aktrísa
  színésznő
 • учёный
  uchyonii
  tudós
 • Стомато́лог
  stomatólog
  fogorvos
 • Судья́
  sudyá
  bíró
 • Продаве́ц
  prodavéts
  eladó
 • Медсестра́
  medsestrá
  ápolónő
 • солда́т
  soldát
  katona
 • бухга́лтер
  bukhgálter
  könyvelő
 • Пожа́рный
  pozhárnii
  tűzoltó
 • фе́рмер
  férmer
  gazdálkodó
 • ме́неджер
  ménedzher
  Menedzser
 • садо́вник
  sadóvnik
  kertész
 • парикма́хер
  parikmákher
  fodrász
 • флори́ст
  floríst
  virágboltos
 • эле́ктрик
  eléktrik
  villanyszerelő
 • экономи́ст
  ekonomíst
  közgazdász
 • строи́тель
  stroítel
  építőmunkás
 • мясни́к
  myasník
  hentes
 • домохозя́йка
  domokhozyáika
  háziasszony
 • киноопера́тор
  kinooperátor
  operatőr
 • ня́ня
  nyánya
  bébiszitter
 • сле́сарь
  slésar
  lakatos
 • библиоте́карь
  bibliotékar
  könyvtáros
 • о́птик
  óptik
  optikus
 • Спаса́тель
  spasátel
  vízimentő
 • Пло́тник
  plótnik
  ács
 • А́втор
  ávtor
  szerző
 • моде́ль
  modél
  modell
 • репортёр
  reportyor
  riporter
 • Ветерина́р
  veterinár
  állatorvos
 • Гинеко́лог
  ginekólog
  nőgyógyász
 • Перево́дчик
  perevódchik
  fordító
 • Космона́вт
  kosmonávt
  űrhajós
 • санте́хник
  santékhnik
  vízvezeték-szerelő
 • Почтальо́н
  pochtalón
  postás
 • Ба́рмен
  bármen
  csapos
 • портно́й
  portnoy
  szabó
 • музыка́нт
  muzikánt
  zenész
 • секрета́рь
  sekretár
  titkárnő
 • вкла́дчик
  vkládchik
  befektető
 • танцо́вщи́ца
  tantsóvshchítsa
  táncosnő
 • Пасту́х
  pastúkh
  pásztor
 • гитари́ст
  gitaríst
  gitáros
 • Те́хник
  tékhnik
  technikus
 • компози́тор
  kompozítor
  zeneszerző
 • консульта́нт
  konsultánt
  tanácsadó
 • конду́ктор
  kondúktor
  kalaúz
 • Хиру́рг
  khirúrg
  sebész
 • акуше́рка
  akushérka
  bába
 • Рыба́к
  ribák
  halász
 • дире́ктор шко́лы
  diréktor shkóli
  iskolaigazgató
 • Ре́йнджер
  réindzher
  erdész
 • портье́
  porté
  recepciós
 • Терапе́вт
  terapévt
  terapeuta
 • Посо́л
  posól
  nagykövet
 • акроба́т
  akrobát
  akrobata
 • диза́йнер
  dizáiner
  designer
 • каскадёр
  kaskadyor
  kaszkadőr
 • тюре́мная охра́на
  tyurémnaya okhrána
  börtönőr
 • Шеф-по́вар
  shef-póvar
  séf
 • Волше́бник
  volshébnik
  varázsló
 • Телохрани́тель
  telokhranítel
  testőr
 • Психиа́тр
  psikhiátr
  pszichiáter
 • мужско́й парикма́хер
  muzhskói parikmákher
  borbély
 • разрабо́тчик програ́ммного обеспе́чения
  razrabótchik prográmmnogo obespécheniya
  szoftverfejlesztő
 • астроно́м
  astronóm
  csillagász
 • Касси́р
  kassír
  pénztáros
 • шахтёр
  shakhtyor
  bányász
 • поэ́т
  poét
  költő
 • Дека́н
  dekán
  dékán
 • стюарде́сса
  styuardéssa
  légiutaskísérő
 • профе́ссор
  proféssor
  professzor
 • анали́тик
  analítik
  elemző

Más szavak oroszul

Töltse le a Tobo Orosz tanulókártya alkalmazást

Tanulj, jegyezz meg és hallgass orosz szavakat, kifejezéseket & igéket

Töltse le a Tobo iOS alkalmazástTöltse le a Tobo Android alkalmazást