Munkakör

Munkakör - Tanulj szavakat oroszul

90 szó
учи́тель
Fordítás
учи́тель-tanár svg
учи́тель
tanár
Jobb nyíl
1 / 90
 • учи́тель
  tanár
 • пило́т
  pilóta
 • Судья́
  bíró
 • Продаве́ц
  eladó
 • архите́ктор
  építész
 • полице́йский
  rendőr
 • Официа́нт
  pincér
 • Фото́граф
  fényképész
 • инжене́р
  mérnök
 • журнали́ст
  újságíró
 • худо́жник
  művész
 • Пе́карь
  pék
 • Медсестра́
  ápoló
 • адвока́т
  ügyvéd
 • солда́т
  katona
 • бухга́лтер
  könyvelő
 • актёр
  színész
 • Актри́са
  színésznő
 • Стомато́лог
  fogorvos
 • Пожа́рный
  tűzoltó
 • фе́рмер
  gazdálkodó
 • ме́неджер
  Menedzser
 • садо́вник
  kertész
 • парикма́хер
  fodrász
 • флори́ст
  virágboltos
 • эле́ктрик
  villanyszerelő
 • экономи́ст
  közgazdász
 • Апте́карь
  gyógyszerész
 • строи́тель
  építőmunkás
 • мясни́к
  hentes
 • домохозя́йка
  háziasszony
 • киноопера́тор
  operatőr
 • ня́ня
  bébiszitter
 • сле́сарь
  lakatos
 • библиоте́карь
  könyvtáros
 • о́птик
  optikus
 • Спаса́тель
  vízimentő
 • Пло́тник
  ács
 • Врач
  orvos
 • певе́ц
  énekes
 • А́втор
  szerző
 • моде́ль
  modell
 • репортёр
  riporter
 • Ветерина́р
  állatorvos
 • Гинеко́лог
  nőgyógyász
 • Перево́дчик
  fordító
 • Космона́вт
  űrhajós
 • санте́хник
  vízvezeték-szerelő
 • Почтальо́н
  postás
 • Ба́рмен
  csapos
 • портно́й
  szabó
 • музыка́нт
  zenész
 • секрета́рь
  titkárnő
 • учёный
  tudós
 • вкла́дчик
  befektető
 • танцо́вщи́ца
  táncosnő
 • Пасту́х
  pásztor
 • гитари́ст
  gitáros
 • Те́хник
  technikus
 • компози́тор
  zeneszerző
 • консульта́нт
  tanácsadó
 • конду́ктор
  kalaúz
 • Хиру́рг
  sebész
 • Повиту́ха
  bába
 • Рыба́к
  halász
 • дире́ктор шко́лы
  iskolaigazgató
 • Ре́йнджер
  erdész
 • портье́
  recepciós
 • Терапе́вт
  terapeuta
 • Посо́л
  nagykövet
 • поли́тик
  politikus
 • Предпринима́тель
  üzletember
 • акроба́т
  akrobata
 • диза́йнер
  designer
 • каскадёр
  kaszkadőr
 • тюре́мная охра́на
  börtönőr
 • Шеф-по́вар
  szakács
 • Волше́бник
  varázsló
 • Телохрани́тель
  testőr
 • Психиа́тр
  pszichiáter
 • мужско́й парикма́хер
  borbély
 • разрабо́тчик програ́ммного обеспе́чения
  szoftverfejlesztő
 • астроно́м
  csillagász
 • Касси́р
  pénztáros
 • шахтёр
  bányász
 • поэ́т
  költő
 • Дека́н
  dékán
 • стюарде́сса
  légiutaskísérő
 • профе́ссор
  professzor
 • анали́тик
  elemző

Más szavak oroszul

Töltse le a Tobo Orosz tanulókártya alkalmazást

Tanulj, jegyezz meg és hallgass orosz szavakat, kifejezéseket & igéket

Töltse le a Tobo iOS alkalmazástTöltse le a Tobo Android alkalmazást