Érzések és érzelmek

Érzések és érzelmek - Tanulj szavakat oroszul

46 szó
счастли́вый
schastlívii
Fordítás
счастли́вый-boldog svg
счастли́вый
schastlívii
boldog
Jobb nyíl
1 / 46
 • счастли́вый
  schastlívii
  boldog
 • гру́стный
  grústnii
  szomorú
 • уста́лый
  ustálii
  fáradt
 • серди́тый
  serdítii
  mérges
 • засте́нчивый
  zasténchivii
  félénk
 • любо́вь
  lyubóv
  szerelem
 • страх
  strakh
  félelem
 • гнев
  gnev
  düh
 • наде́жда
  nadézhda
  remény
 • Дове́рие
  Dovérie
  bizalom
 • Сожале́ние
  Sozhalénie
  megbánás
 • Му́жество
  Múzhestvo
  bátorság
 • сочу́вствие
  sochúvstvie
  szimpátia
 • Ре́вность
  Révnost
  féltékenység
 • страсть
  strast
  szenvedély
 • настрое́ние
  nastroénie
  hangulat
 • чу́вство
  chúvstvo
  érzés
 • Разочарова́ние
  Razocharovánie
  frusztráció
 • сомне́ние
  somnénie
  kétség
 • Страда́ния
  Stradániya
  szenvedés
 • Восхище́ние
  Voskhishchénie
  csodálat
 • Сострада́ние
  Sostradánie
  részvét
 • Печа́ль
  Pechál
  szomorúság
 • подозре́ние
  podozrénie
  gyanú
 • го́рдость
  górdost
  büszkeség
 • Возбужде́ние
  Vozbuzhdénie
  izgalom
 • Любопы́тство
  Lyubopítstvo
  kiváncsiság
 • пу́таница
  pútanitsa
  zavar
 • Я́рость
  Yárost
  düh
 • удовлетворе́ние
  udovletvorénie
  elégedettség
 • Милосе́рдие
  Milosérdie
  kegyelem
 • ра́дость
  rádost
  öröm
 • беспоко́йство
  bespokóistvo
  aggodalom
 • Не́нависть
  Nénavist
  gyűlölet
 • Благода́рность
  Blagodárnost
  hála
 • эмо́ция
  emótsiya
  érzelem
 • па́ника
  pánika
  pánik
 • энтузиа́зм
  entuziázm
  lelkesedés
 • Тре́пет
  Trépet
  izgalom
 • Аго́ния
  Agóniya
  gyötrelem
 • Презре́ние
  Prezrénie
  megvetés
 • удово́льствие
  udovólstvie
  öröm
 • несча́стный
  neschástnii
  boldogtalan
 • возбуждённый
  vozbuzhdyonnii
  izgatott
 • одино́кий
  odinókii
  magányos
 • Одино́чество
  Odinóchestvo
  magány

Más szavak oroszul

Töltse le a Tobo Orosz tanulókártya alkalmazást

Tanulj, jegyezz meg és hallgass orosz szavakat, kifejezéseket & igéket

Töltse le a Tobo iOS alkalmazástTöltse le a Tobo Android alkalmazást