Országok

Országok - Tanulj szavakat oroszul

52 szó
Соединённые Шта́ты Аме́рики
soedinyonnie shtáti amériki
Fordítás
Соединённые Шта́ты Аме́рики-Amerikai Egyesült Államok svg
Соединённые Шта́ты Аме́рики
soedinyonnie shtáti amériki
Amerikai Egyesült Államok
Jobb nyíl
1 / 52
 • Соединённые Шта́ты Аме́рики
  soedinyonnie shtáti amériki
  Amerikai Egyesült Államok
 • Росси́я
  rossíya
  Oroszország
 • Япо́ния
  yapóniya
  Japán
 • Герма́ния
  germániya
  Németország
 • Великобрита́ния
  velikobritániya
  Egyesült Királyság
 • Фра́нция
  frántsiya
  Franciaország
 • Ита́лия
  itáliya
  Olaszország
 • Испа́ния
  ispániya
  Spanyolország
 • Нидерла́нды
  niderlándi
  Hollandia
 • Португа́лия
  portugáliya
  Portugália
 • Шве́ция
  shvétsiya
  Svédország
 • Швейца́рия
  shveitsáriya
  Svájc
 • Австра́лия
  avstráliya
  Ausztrália
 • Ту́рция
  túrtsiya
  Törökország
 • И́ндия
  índiya
  India
 • По́льша
  pólsha
  Lengyelország
 • Финля́ндия
  finlyándiya
  Finnország
 • Ирла́ндия
  irlándiya
  Írország
 • Брази́лия
  brazíliya
  Brazília
 • Сау́довская Ара́вия
  saúdovskaya aráviya
  Szaúd-Arábia
 • Аргенти́на
  argentína
  Argentína
 • Норве́гия
  norvégiya
  Norvégia
 • Украи́на
  ukraína
  Ukrajna
 • Но́вая Зела́ндия
  nóvaya zelándiya
  Új-Zéland
 • Слове́ния
  slovéniya
  Szlovénia
 • Че́хия
  chékhiya
  Csehország
 • Ю́жная Коре́я
  yúzhnaya koréya
  Dél-Korea
 • Хорва́тия
  khorvátiya
  Horvátország
 • Гре́ция
  grétsiya
  Görögország
 • А́встрия
  ávstriya
  Ausztria
 • Еги́пет
  yegípet
  Egyiptom
 • Алба́ния
  albániya
  Albánia
 • Болга́рия
  bolgáriya
  Bulgária
 • Румы́ния
  rumíniya
  Románia
 • Се́рбия
  sérbiya
  Szerbia
 • Туни́с
  tunís
  Tunézia
 • Си́рия
  síriya
  Szíria
 • Таила́нд
  tailánd
  Thaiföld
 • Ю́жная А́фрика
  yúzhnaya áfrika
  Dél-Afrika
 • Алжи́р
  alzhír
  Algéria
 • Ве́нгрия
  véngriya
  Magyarország
 • Кипр
  kipr
  Ciprus
 • Кана́да
  kanáda
  Kanada
 • Колу́мбия
  kolúmbiya
  Kolumbia
 • Ку́ба
  kúba
  Kuba
 • Ме́ксика
  méksika
  Mexikó
 • Арме́ния
  arméniya
  Örményország
 • Азербайджа́н
  azerbaidzhán
  Azerbajdzsán
 • Кита́й
  kitáj
  Kína
 • Гру́зия
  grúziya
  Grúzia
 • Индоне́зия
  indonéziya
  Indonézia
 • Бе́льгия
  bélgiya
  Belgium

Más szavak oroszul

Töltse le a Tobo Orosz tanulókártya alkalmazást

Tanulj, jegyezz meg és hallgass orosz szavakat, kifejezéseket & igéket

Töltse le a Tobo iOS alkalmazástTöltse le a Tobo Android alkalmazást