La santé et forme

La santé et forme - Liste des mots en coréen

81 mots
치통
chitong
Retourner
치통
치통
chitong
mal de dents
Flèche de droite
1 / 81
 • 치통
 • 두통
 • 독감
 • 알레르기
 • 감기약
 • 심장 마비
 • 면역 체계
 • 우울증
 • 항생제
 • 진통제
 • 기침
 • 수술
 • 식단
 • 치료요법
 • 불면증
 • 바이러스
 • 박테리아
 • 천식
 • 비타민
 • 처방전
 • 복통
 • 주사기
 • 근육
 • 증상
 • 건강 격리
 • 고통
 • 데일밴드
 • 신진대사
 • 비만
 • 호르몬
 • 광물
 • 편집증
 • 설사
 • 당뇨병
 • 식욕
 • 임신
 • 환각
 • 상처
 • 종양
 • 환자
 • 낙태
 • 콜레스테롤
 • 결핵
 • 흉터
 • 재활
 • 부상
 • 치료
 • 진료소
 • 명상
 • 아드레날린
 • 일사병
 • 화상
 • 증후군
 • 염좌
 • 치유법
 • 진단
 • 교정기
 • 인후염
 • 피로
 • 청진기
 • 목발
 • 맥박
 • 상처치료
 • 붕대
 • 비듬
 • 심장박동
 • 러닝머신
 • 샌드백
 • 운동
 • 에어로빅
 • 관절
 • 자전거 타기
 • 훈련
 • 건강

Autres sujets

Téléchargez Tobo maintenant!

Apprendre avec les jeux de mots.

Télécharger l'application Tobo pour iOSTélécharger l'application Tobo pour Android