Camping

Camping Wortliste | Vokabeln Chinesisch

33 Wörter
睡袋
shuìdài
Umdrehen
睡袋-Schlafsack svg
睡袋
shuìdài
Schlafsack
Pfeil nach rechts
1 / 33
 • 睡袋
  shuìdài
  Schlafsack
 • 帐篷
  zhàngpéng
  Zelt
 • 森林
  sēnlín
  Wald
 • 打火机
  dǎhuǒjī
  Feuerzeug
 • 露营
  lùyíng
  Camping
 • 吊床
  diàochuáng
  Hängematte
 • 指南针
  zhǐnánzhēn
  Kompass
 • 侦察兵
  zhēnchá bīng
  Pfadfinder
 • 背包
  bèibāo
  Rucksack
 • 手电筒
  shǒudiàntǒng
  Taschenlampe
 • 热水瓶
  rèshuǐpíng
  Thermosflasche
 • 驱蚊剂
  qū wén jì
  Insektenschutzmittel
 • huǒ
  Feuer
 • 灯笼
  dēnglóng
  Laterne
 • Karte
 • 瀑布
  pùbù
  Wasserfall
 • See
 • shān
  Berg
 • 双筒望远镜
  shuāng tǒng wàngyuǎnjìng
  Fernglas
 • 烧烤
  shāokǎo
  Grill
 • 绳子
  shéngzi
  Seil
 • 悬崖
  xuányá
  Klippe
 • 钓竿
  diàogān
  Angelrute
 • 游侠
  yóuxiá
  Förster
 • 筏子
  fázi
  Floß
 • 雨衣
  yǔyī
  Regenmantel
 • shù
  Baum
 • huā
  Blume
 • 昆虫
  kūnchóng
  Insekt
 • 太阳镜
  tàiyángjìng
  Sonnenbrille
 • 开罐器
  kāi guàn qì
  Dosenöffner
 • 锯子
  jùzi
  Säge
 • 斧头
  fǔtóu
  Axt

Weitere Wortlisten auf Chinesisch

Tobo Chinesisch jetzt herunterladen!

Mit Wortspielen, Sätzen (Redewendungen) und Wortlisten lerne Chinesisch einfach und schnell.

Tobo iOS App herunterladenTobo Android App herunterladen