Zákon a Zločin

"Zákon a Zločin" Ruská slovíčka - slovní zásoba

42 slovo
Жюри́
Zhyurí
Otočit
Жюри́-porota svg
Жюри́
Zhyurí
porota
Šipka doprava
1 / 42
 • Жюри́
  Zhyurí
  porota
 • суд
  sud
  soud
 • преступле́ние
  prestuplénie
  zločin
 • нару́чники
  narúchniki
  pouta
 • уби́йца
  ubíitsa
  vrah
 • заключённый
  zaklyuchyonnii
  vězeň
 • Вор
  Vor
  zloděj
 • отпеча́ток па́льца
  otpechátok páltsa
  otisk prstu
 • Пригово́р
  Prigovór
  rozsudek
 • иск
  isk
  soudní řízení
 • Престу́пник
  Prestúpnik
  zločinec
 • зако́н
  zakón
  zákon
 • правосу́дие
  pravosúdie
  spravedlnost
 • же́ртва
  zhértva
  oběť
 • свиде́тель
  svidétel
  svědek
 • наси́лие
  nasílie
  násilí
 • Толпа́
  Tolpá
  masy (lidé)
 • Подозрева́емый
  Podozreváemii
  podezřelý
 • возраже́ние
  vozrazhénie
  námitka
 • Зало́жник
  Zalózhnik
  rukojmí
 • раси́зм
  rasízm
  rasismus
 • Злоупотребле́ние
  Zloupotreblénie
  zneužití
 • моше́нничество
  moshénnichestvo
  podvod
 • уби́йство
  ubíistvo
  vražda
 • жа́лоба
  zháloba
  stížnost
 • наказа́ние
  nakazánie
  trest
 • конститу́ция
  konstitútsiya
  ústava
 • Неви́нность
  Nevínnost
  nevinnost
 • А́вторское пра́во
  Ávtorskoe právo
  autorské právo
 • поли́ция
  polítsiya
  policie
 • свиде́тельство
  svidételstvo
  důkaz
 • террори́зм
  terrorízm
  terorismus
 • Оскорбле́ние
  Oskorblénie
  urážka
 • Террори́ст
  Terroríst
  terorista
 • права́ челове́ка
  pravá chelovéka
  lidská práva
 • заявле́ние
  zayavlénie
  prohlášení
 • Патру́ль
  Patrúl
  hlídka
 • опера́ция
  operátsiya
  zásah
 • Шпио́н
  Shpión
  špión
 • полице́йский
  politséiskii
  policista
 • адвока́т
  advokát
  právník
 • Судья́
  Sudyá
  soudce

Objevte další seznamy ruských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Ruština!

Naučte se nejpoužívanější ruská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!