Povolání

"Povolání" Ruská slovíčka - slovní zásoba

90 slovo
учи́тель
uchítel
Otočit
учи́тель-učitel / ka svg
учи́тель
uchítel
učitel / ka
Šipka doprava
1 / 90
 • учи́тель
  uchítel
  učitel / ka
 • пило́т
  pilót
  pilot / ka
 • Судья́
  Sudyá
  soudce
 • Продаве́ц
  Prodavéts
  prodejce
 • архите́ктор
  arkhitéktor
  architekt / ka
 • полице́йский
  politséiskii
  policista
 • Официа́нт
  Ofitsiánt
  číšník
 • Фото́граф
  Fotógraf
  fotograf / ka
 • инжене́р
  inzhenér
  technik
 • журнали́ст
  zhurnalíst
  novinář / ka
 • худо́жник
  khudózhnik
  umělec / umělkyně
 • Пе́карь
  Pékar
  pekař / ka
 • Медсестра́
  Medsestrá
  zdravotní sestřička
 • адвока́т
  advokát
  právník
 • солда́т
  soldát
  voják
 • бухга́лтер
  bukhgálter
  účetní
 • актёр
  aktyor
  herec
 • Актри́са
  Aktrísa
  herečka
 • Стомато́лог
  Stomatólog
  zubař / ka
 • Пожа́рный
  Pozhárnii
  hasič
 • фе́рмер
  férmer
  farmář / ka
 • ме́неджер
  ménedzher
  manažer / ka
 • садо́вник
  sadóvnik
  zahradník
 • парикма́хер
  parikmákher
  kadeřník / kadeřnice
 • флори́ст
  floríst
  květinář / ka
 • эле́ктрик
  eléktrik
  elektrikář / ka
 • экономи́ст
  ekonomíst
  ekonom / ka
 • Апте́карь
  Aptékar
  lékárník / lékárnice
 • строи́тель
  stroítel
  stavební dělník
 • мясни́к
  myasník
  řezník / řeznice
 • домохозя́йка
  domokhozyáika
  žena v domácnosti
 • киноопера́тор
  kinooperátor
  kameraman
 • ня́ня
  nyánya
  dozor u dítěte
 • сле́сарь
  slésar
  zámečník
 • библиоте́карь
  bibliotékar
  knihovník / knihovnice
 • о́птик
  óptik
  optik
 • Спаса́тель
  Spasátel
  plavčík
 • Пло́тник
  Plótnik
  tesař
 • Врач
  Vrach
  lékař / ka
 • певе́ц
  pevéts
  zpěvák / zpěvačka
 • А́втор
  Ávtor
  spisovatel / ka
 • моде́ль
  modél
  model / ka
 • репортёр
  reportyor
  reportér / ka
 • Ветерина́р
  Veterinár
  veterinář / ka
 • Гинеко́лог
  Ginekólog
  gynekolog
 • Перево́дчик
  Perevódchik
  překladatel / ka
 • Космона́вт
  Kosmonávt
  astronaut
 • санте́хник
  santékhnik
  instalatér
 • Почтальо́н
  Pochtalón
  pošťák
 • Ба́рмен
  Bármen
  barman / ka
 • портно́й
  portnoy
  krejčí
 • музыка́нт
  muzikánt
  muzikant
 • секрета́рь
  sekretár
  sekretářka
 • учёный
  uchyonii
  vědec
 • вкла́дчик
  vkládchik
  investor
 • танцо́вщи́ца
  tantsóvshchítsa
  tanečnice
 • Пасту́х
  Pastúkh
  pastýř
 • гитари́ст
  gitaríst
  kytarista
 • Те́хник
  Tékhnik
  technik
 • компози́тор
  kompozítor
  skladatel
 • консульта́нт
  konsultánt
  poradce
 • конду́ктор
  kondúktor
  průvodčí
 • Хиру́рг
  Khirúrg
  chirurg
 • Повиту́ха
  Povitúkha
  porodní asistentka
 • Рыба́к
  Ribák
  rybář
 • дире́ктор шко́лы
  diréktor shkóli
  ředitel školy
 • Ре́йнджер
  Réindzher
  myslivec
 • портье́
  porté
  recepční
 • Терапе́вт
  Terapévt
  terapeut
 • Посо́л
  Posól
  velvyslanec
 • поли́тик
  polítik
  politik
 • Предпринима́тель
  Predprinimátel
  podnikatel
 • акроба́т
  akrobát
  akrobat
 • диза́йнер
  dizáiner
  návrhář
 • каскадёр
  kaskadyor
  kaskadér
 • тюре́мная охра́на
  tyurémnaya okhrána
  vězeňský dozorce
 • Шеф-по́вар
  Shef-póvar
  šéfkuchař
 • Волше́бник
  Volshébnik
  kouzelník
 • Телохрани́тель
  Telokhranítel
  bodyguard
 • Психиа́тр
  Psikhiátr
  psychiatr
 • мужско́й парикма́хер
  muzhskói parikmákher
  holič
 • разрабо́тчик програ́ммного обеспе́чения
  razrabótchik prográmmnogo obespécheniya
  software vývojář
 • астроно́м
  astronóm
  astronom
 • Касси́р
  Kassír
  pokladní
 • шахтёр
  shakhtyor
  horník
 • поэ́т
  poét
  básník
 • Дека́н
  Dekán
  děkan
 • стюарде́сса
  styuardéssa
  letuška
 • профе́ссор
  proféssor
  profesor
 • анали́тик
  analítik
  analytik

Objevte další seznamy ruských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Ruština!

Naučte se nejpoužívanější ruská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!