Náboženství & Víry

"Náboženství & Víry" Ruská slovíčka - slovní zásoba

38 slovo
собо́р
Otočit
собо́р-katedrála svg
собо́р
katedrála
Šipka doprava
1 / 38
 • собо́р
  katedrála
 • Мона́хиня
  jeptiška
 • свяще́нник
  kněz
 • Епи́скоп
  biskup
 • Пропове́дник
  kazatel
 • Па́стор
  farář
 • Па́па Ри́мский
  papež
 • Бог
  bůh
 • А́нгел
  anděl
 • будди́ст
  budhista
 • дья́вол
  ďábel
 • Свято́й
  světec
 • рождество́
  Vánoce
 • Мона́х
  mnich
 • мусульма́нин
  muslim
 • христиани́н
  křesťan
 • рай
  nebe
 • Боги́ня
  bohyně
 • Де́мон
  démon
 • рели́гия
  náboženství
 • ад
  peklo
 • Би́блия
  bible
 • День Благодаре́ния
  Den díkůvzdání
 • Па́сха
  Velikonoce
 • мифоло́гия
  mytologie
 • ве́ра
  víra
 • Ритуа́л
  rituál
 • суеве́рие
  pověra
 • грех
  hřích
 • Зло
  zlo
 • моли́тва
  modlitba
 • миф
  mýtus
 • ко́локол
  zvon
 • Чу́до
  zázrak
 • Прокля́тие
  kletba
 • Це́рковь
  kostel
 • мече́ть
  mešita
 • смерть
  smrt

Objevte další seznamy ruských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Ruština!

Naučte se nejpoužívanější ruská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!