Politika

"Politika" Ruská slovíčka - slovní zásoba

40 slovo
дикта́тор
Otočit
дикта́тор-diktátor svg
дикта́тор
diktátor
Šipka doprava
1 / 40
 • дикта́тор
  diktátor
 • Голосова́ние
  volby
 • парла́мент
  parlament
 • речь
  proslov
 • проте́ст
  protest
 • кандида́т
  kandidát
 • конфли́кт
  konflikt
 • Деба́ты
  debata
 • демокра́тия
  demokracie
 • Движе́ние
  pohyb
 • избира́тель
  volič
 • мэр
  starosta
 • Поли́тика
  politika
 • комите́т
  komise
 • капитали́зм
  kapitalismus
 • кри́зис
  krize
 • сою́зник
  spojenec
 • мини́стр
  ministr
 • губерна́тор
  guvernér
 • президе́нт
  prezident
 • Сена́тор
  senátor
 • Прави́тельство
  vláda
 • коммуни́зм
  komunismus
 • социали́зм
  socialismus
 • меньшинство́
  menšina
 • большинство́
  většina
 • мяте́ж
  povstání
 • госуда́рственный переворо́т
  státní převrat
 • револю́ция
  převrat
 • Респу́блика
  republika
 • Коро́ль
  král
 • Короле́ва
  královna
 • дворе́ц
  palác
 • свобо́да
  svoboda
 • поли́ция
  policie
 • а́рмия
  armáda
 • импе́рия
  říše
 • конститу́ция
  ústava
 • зако́н
  zákon
 • фемини́зм
  feminismus

Objevte další seznamy ruských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Ruština!

Naučte se nejpoužívanější ruská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!