Náboženství & Víry

"Náboženství & Víry" Japonská slovíčka - slovní zásoba

37 slovo
カテドラル
katedoraru
Otočit
カテドラル-katedrála svg
カテドラル
katedoraru
katedrála
Šipka doprava
1 / 37
 • カテドラル
  katedoraru
  katedrála
 • 修道女
  しゅうどうじょ
  shu u dō jo
  jeptiška
 • 祭司
  さいし
  saishi
  kněz
 • 司教
  しきょう
  shikyō
  biskup
 • 説教者
  せっきょうしゃ
  sekkyō-sha
  kazatel
 • 牧師
  ぼくし
  bokushi
  farář
 • 法王
  ほうおう
  hōō
  papež
 • かみ
  kami
  bůh
 • 天使
  てんし
  tenshi
  anděl
 • 仏教徒
  ぶっきょうと
  bukkyō to
  budhista
 • 悪魔
  あくま
  akuma
  ďábel
 • 聖人
  せいじん
  seijin
  světec
 • クリスマス
  kurisumasu
  Vánoce
 • 修道士
  しゅうどうし
  shūdō-shi
  mnich
 • イスラム教徒
  イスラムきょうと
  isuramu-kyō to
  muslim
 • キリスト教徒
  キリストきょうと
  Kirisuto-kyō to
  křesťan
 • 天国
  てんごく
  tengoku
  nebe
 • 女神
  めがみ
  megami
  bohyně
 • 宗教
  しゅうきょう
  shūkyō
  náboženství
 • 地獄
  じごく
  jigoku
  peklo
 • 聖書
  せいしょ
  seisho
  bible
 • サンクスギビング
  sankusugibingu
  Den díkůvzdání
 • イースター
  īsutā
  Velikonoce
 • 神話
  しんわ
  shinwa
  mytologie
 • 信念
  しんねん
  shinnen
  víra
 • 儀式
  ぎしき
  gishiki
  rituál
 • 迷信
  めいしん
  meishin
  pověra
 • つみ
  tsumi
  hřích
 • あく
  aku
  zlo
 • 祈り
  いのり
  inori
  modlitba
 • かね
  kane
  zvon
 • 奇跡
  きせき
  kiseki
  zázrak
 • 呪い
  のろい
  noroi
  kletba
 • 楽園
  らくえん
  rakuen
  ráj
 • 教会
  きょうかい
  kyōkai
  kostel
 • モスク
  mosuku
  mešita
 • shi
  smrt

Objevte další seznamy japonských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Japonština!

Naučte se nejpoužívanější japonská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!