Matematika a Geometrie

"Matematika a Geometrie" Ukrajinská slovíčka - slovní zásoba

27 slovo
кут
kut
Otočit
кут-úhel svg
кут
kut
úhel
Šipka doprava
1 / 27
 • кут
  kut
  úhel
 • коло
  kolo
  kruh
 • квадрат
  kvadrat
  čtverec
 • прямокутник
  priamokutnyk
  obdélník
 • лінія
  liniia
  čára
 • очко
  ochko
  bod
 • діаметр
  diametr
  průměr
 • радіус
  radius
  poloměr
 • об'єм
  obiem
  objem
 • п'ятикутник
  piatykutnyk
  pětiúhelník
 • сфера
  sfera
  okruh
 • конус
  konus
  kužel
 • циліндр
  tsylindr
  válec
 • трикутник
  trykutnyk
  trojúhelník
 • геометрія
  heometriia
  geometrie
 • четверть
  chetvert
  čtvrt
 • крива
  kryva
  křivka
 • середній
  serednii
  průměr
 • відсоток
  vidsotok
  procento
 • куб
  kub
  krychle
 • багатокутник
  bahatokutnyk
  mnohoúhelník
 • плюс
  plius
  plus
 • квадратний корінь
  kvadratnyy korinʹ
  odmocnina
 • форма
  forma
  tvar
 • еліпс
  elips
  elipsa
 • сума
  suma
  součet
 • піраміда
  piramida
  pyramida

Objevte další seznamy ukrajinských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Ukrajinština!

Naučte se nejpoužívanější ukrajinská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!