Jazyk a Literatura

"Jazyk a Literatura" Ukrajinská slovíčka - slovní zásoba

43 slovo
дієслово
diieslovo
Otočit
дієслово-sloveso svg
дієслово
diieslovo
sloveso
Šipka doprava
1 / 43
 • дієслово
  diieslovo
  sloveso
 • прикметник
  prykmetnyk
  přídavné jméno
 • множина
  mnozhyna
  množné číslo
 • речення
  rechennia
  věta
 • кома
  koma
  čárka
 • лапки
  lapky
  uvozovka
 • дефіс
  defis
  spojovník
 • три крапки
  try krapky
  výpustka
 • знак питання
  znak pytannia
  otazník
 • переклад
  pereklad
  překlad
 • синонім
  synonim
  synonymum
 • склад
  sklad
  slabika
 • мова
  mova
  jazyk
 • пункт
  punkt
  odstavec
 • визначення
  vyznachennia
  definice
 • крапка
  krapka
  tečka
 • акцент
  aktsent
  přízvuk
 • скоромовка
  skoromovka
  jazykolam
 • слово
  slovo
  slovo
 • вірш
  virsh
  verš
 • загадка
  zahadka
  hádanka
 • прислів'я
  pryslivia
  přísloví
 • біографія
  biohrafiia
  životopis
 • роман
  roman
  román
 • метафора
  metafora
  metafora
 • казка
  kazka
  pohádka
 • література
  literatura
  literatura
 • займенник
  zaimennyk
  zájmeno
 • есе
  ese
  slohová práce
 • заголовок
  zaholovok
  nadpis
 • почерк
  pocherk
  rukopis
 • короткий виклад
  korotkyi vyklad
  shrnutí
 • текст
  tekst
  text
 • історія (оповідання)
  istoriia (opovidannya)
  příběh
 • титульна сторінка
  tytulna storinka
  titulní strana
 • термін
  termin
  výraz
 • розділ
  rozdil
  kapitola
 • тема
  tema
  námět
 • значення
  znachennia
  význam
 • стаття
  stattia
  článek
 • абревіатура
  abreviatura
  zkratka
 • знак
  znak
  symbol
 • легенда
  lehenda
  legenda

Objevte další seznamy ukrajinských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Ukrajinština!

Naučte se nejpoužívanější ukrajinská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!