Matematika a Geometrie

"Matematika a Geometrie" Španělská slovíčka - slovní zásoba

27 slovo
el ángulo
Otočit
el ángulo-úhel svg
el ángulo
úhel
Šipka doprava
1 / 27
 • el ángulo
  úhel
 • el círculo
  kruh
 • el cuadrado
  čtverec
 • el rectángulo
  obdélník
 • la línea
  čára
 • el punto
  bod
 • el diámetro
  průměr
 • el radio
  poloměr
 • el volumen
  objem
 • el pentágono
  pětiúhelník
 • la esfera
  okruh
 • el cono
  kužel
 • el cilindro
  válec
 • el triángulo
  trojúhelník
 • la geometría
  geometrie
 • el cuarto
  čtvrt
 • la curva
  křivka
 • la media
  průměr
 • por ciento
  procento
 • el cubo
  krychle
 • el polígono
  mnohoúhelník
 • el signo de más
  plus
 • la raíz cuadrada
  odmocnina
 • la forma
  tvar
 • la elipse
  elipsa
 • la suma
  součet
 • la pirámide
  pyramida

Objevte další seznamy španělských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Španělština!

Naučte se nejpoužívanější španělská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!