Jazyk a Literatura

"Jazyk a Literatura" Španělská slovíčka - slovní zásoba

43 slovo
el verbo
Otočit
el verbo-sloveso svg
el verbo
sloveso
Šipka doprava
1 / 43
 • el verbo
  sloveso
 • el adjetivo
  přídavné jméno
 • el plural
  množné číslo
 • la frase
  věta
 • la coma
  čárka
 • la comilla
  uvozovka
 • el guion
  spojovník
 • los puntos suspensivos
  výpustka
 • el signo de interrogación
  otazník
 • la traducción
  překlad
 • el sinónimo
  synonymum
 • la sílaba
  slabika
 • el idioma
  jazyk
 • el párrafo
  odstavec
 • la definición
  definice
 • el punto
  tečka
 • el acento
  přízvuk
 • el trabalenguas
  jazykolam
 • la palabra
  slovo
 • el verso
  verš
 • la adivinanza
  hádanka
 • el proverbio
  přísloví
 • la biografía
  životopis
 • la novela
  román
 • la metáfora
  metafora
 • el cuento de hadas
  pohádka
 • la literatura
  literatura
 • el pronombre
  zájmeno
 • el ensayo
  slohová práce
 • el titular
  nadpis
 • la escritura a mano
  rukopis
 • el resumen
  shrnutí
 • el texto
  text
 • la historia (cuento)
  příběh
 • la portada
  titulní strana
 • el término
  výraz
 • el capítulo
  kapitola
 • el tema
  námět
 • el significado
  význam
 • el artículo
  článek
 • la abreviatura
  zkratka
 • el símbolo
  symbol
 • la leyenda
  legenda

Objevte další seznamy španělských slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Španělština!

Naučte se nejpoužívanější španělská slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!