Matematika a Geometrie

"Matematika a Geometrie" Anglická slovíčka - slovní zásoba

27 slovo
angle
Otočit
angle-úhel svg
angle
úhel
Šipka doprava
1 / 27
 • angle
  úhel
 • circle
  kruh
 • square
  čtverec
 • rectangle
  obdélník
 • line
  čára
 • point
  bod
 • diameter
  průměr
 • radius
  poloměr
 • volume
  objem
 • pentagon
  pětiúhelník
 • sphere
  okruh
 • cone
  kužel
 • cylinder
  válec
 • triangle
  trojúhelník
 • geometry
  geometrie
 • quarter
  čtvrt
 • curve
  křivka
 • average
  průměr
 • percent
  procento
 • cube
  krychle
 • polygon
  mnohoúhelník
 • plus
  plus
 • square root
  odmocnina
 • shape
  tvar
 • ellipse
  elipsa
 • sum
  součet
 • pyramid
  pyramida

Objevte další seznamy anglických slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Angličtina!

Naučte se nejpoužívanější anglická slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!