Jazyk a Literatura

"Jazyk a Literatura" Anglická slovíčka - slovní zásoba

43 slovo
verb
Otočit
verb-sloveso svg
verb
sloveso
Šipka doprava
1 / 43
 • verb
  sloveso
 • adjective
  přídavné jméno
 • plural
  množné číslo
 • sentence
  věta
 • comma
  čárka
 • quotation mark
  uvozovka
 • hyphen
  spojovník
 • ellipsis
  výpustka
 • question mark
  otazník
 • translation
  překlad
 • synonym
  synonymum
 • syllable
  slabika
 • language
  jazyk
 • paragraph
  odstavec
 • definition
  definice
 • dot
  tečka
 • accent
  přízvuk
 • tongue twister
  jazykolam
 • word
  slovo
 • verse
  verš
 • riddle
  hádanka
 • proverb
  přísloví
 • biography
  životopis
 • novel
  román
 • metaphor
  metafora
 • fairy tale
  pohádka
 • literature
  literatura
 • pronoun
  zájmeno
 • essay
  slohová práce
 • headline
  nadpis
 • handwriting
  rukopis
 • summary
  shrnutí
 • text
  text
 • story
  příběh
 • front page
  titulní strana
 • term
  výraz
 • chapter
  kapitola
 • subject
  námět
 • meaning
  význam
 • article
  článek
 • abbreviation
  zkratka
 • symbol
  symbol
 • legend
  legenda

Objevte další seznamy anglických slovíček!

Stáhněte si aplikaci Tobo Angličtina!

Naučte se nejpoužívanější anglická slovíčka pomocí kartičky!

Stáhněte si aplikaci Tobo pro iOS!Stáhněte si aplikaci Tobo pro Android!