złodziej-thief

How to say "thief" in Polish?

Meaning of złodziej is thief in English.

Polish Translation
złodziej
  • sąd
  • prawo
  • przestępstwo
  • więzień
  • odcisk palca
  • proces sądowy
  • przestępca
  • proces
  • policjant
  • kajdanki

Download Tobo now!

Memorize most common Polish words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App