nagłówek-headline

How to say "headline" in Polish?

Meaning of nagłówek is headline in English.

Polish Translation
nagłówek
  • czasownik
  • przymiotnik
  • liczba mnoga
  • zdanie
  • przecinek
  • cudzysłów
  • myślnik
  • wielokropek
  • pytajnik
  • tłumaczenie

Download Tobo now!

Memorize most common Polish words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App