gumka do ścierania-eraser

How to say "eraser" in Polish?

Meaning of gumka do ścierania is eraser in English.

Polish Translation
gumka do ścierania
  • szkoła
  • klasa
  • tablica
  • książka
  • ołówek
  • papier
  • nożyczki
  • temperówka
  • egzamin
  • słownik

Download Tobo now!

Memorize most common Polish words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App