פִּינְצֶטָה-tweezers

How to say "tweezers" in Hebrew?

Meaning of פִּינְצֶטָה is tweezers in English.

Hebrew Translation
פִּינְצֶטָה
pintseta
  • אִפּוּר
  • אֹדֶם
  • בֹּשֶׂם
  • מִבְרֶשֶׁת שֵׂעָר
  • מַסְרֵק
  • קוֹצֵץ צִפָּרְנִים
  • פְּצִירָה
  • מייבש שיער
  • עוֹר
  • מִשְׁחָה

Download Tobo now!

Memorize most common Hebrew words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App