מַעֲרֶכֶת שֶׁמֶשׁ-solar system

How to say "solar system" in Hebrew?

Meaning of מַעֲרֶכֶת שֶׁמֶשׁ is solar system in English.

Hebrew Translation
מַעֲרֶכֶת שֶׁמֶשׁ
ma'arechet shimesh
  • כַּדּוּר הָאָרֶץ
  • שֶׁמֶשׁ
  • יָרֵחַ
  • כּוֹכָב
  • כּוֹכַב לֶכֶת
  • יְקוּם
  • אַסְטְרוֹנָאוּט
  • מֵטֵאוֹר
  • לַוְיָן
  • גָּלַקְסְיָה

Download Tobo now!

Memorize most common Hebrew words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App