קַו רֹחַב-latitude

How to say "latitude" in Hebrew?

Meaning of קַו רֹחַב is latitude in English.

Hebrew Translation
קַו רֹחַב
kav rochav
  • הַר
  • נָהָר
  • אֲגָם
  • אִי
  • יַעַר
  • יָם
  • אוֹקְיָינוֹס
  • מְעָרָה
  • יַבֶּשֶׁת
  • אסיה

Download Tobo now!

Memorize most common Hebrew words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App