כַּדּוּרְסַל-basketball

How to say "basketball" in Hebrew?

Meaning of כַּדּוּרְסַל is basketball in English.

Hebrew Translation
כַּדּוּרְסַל
kadursal
  • כַּדּוּרֶגֶל
  • טֵנִיס
  • גּוֹלְף
  • כַּדּוּרְעָף
  • כַּדּוּר בָּסִיס
  • הוֹקִי קֶרַח
  • טֵנִיס שֻׁלְחָן
  • כַּדּוּרְיָד
  • שַׁחְמָט
  • סְקִי

Download Tobo now!

Memorize most common Hebrew words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App