το τέρας-чудо́вище

Как сказать "чудо́вище" на греческом?

"το τέρας" перевод с греческого на русский. Какого рода τέρας (артикль)? как произносится "το τέρας" на греческом? Греческие слова в русском языке

Перевод
το τέρας
to téras
  • ο δράκος
  • η γοργόνα
  • ο γίγαντας
  • ο βρικόλακας
  • η νεράιδα
  • ο νάνος
  • το φάντασμα
  • η μάγισσα
  • ο άγγελος
  • ο εξωγήινος

Скачайте Tobo Греческий Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые греческие слова.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App