η ζεστή σοκολάτα-горя́чий шокола́д

Как сказать "горя́чий шокола́д" на греческом?

"η ζεστή σοκολάτα" перевод с греческого на русский. Что такое "η ζεστή σοκολάτα" по гречески? Какого рода ζεστή σοκολάτα (артикль)? как произносится "η ζεστή σοκολάτα" на греческом? Греческие слова в русском языке

горя́чий шокола́д – перевод с русского на греческий
η ζεστή σοκολάτα
i zestí sokoláta
  • το νερό
  • ο καφές
  • το τσάι
  • η λεμονάδα
  • το γάλα
  • ο χυμός μήλου
  • ο χυμός πορτοκαλιού
  • ο χυμός φρούτου
  • η μπίρα
  • το κρασί

Скачайте Tobo Греческий Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые греческие слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App