ο σιδηρόδρομος-la ferrovia

Come si dice "la ferrovia" in greco?

La traduzione di ο σιδηρόδρομος in italiano è la ferrovia. Come si traduce la ferrovia in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di σιδηρόδρομος in greco?

"la ferrovia" in greco
ο σιδηρόδρομος
o sidiródromos
  • η γέφυρα
  • η σήραγγα
  • το φανάρι
  • ο δρόμος
  • ο αυτοκινητόδρομος
  • το πεζοδρόμιο
  • η πορεία
  • η κυκλοφοριακή κίνηση
  • η στροφή
  • η λεωφόρος

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android