ο οικοδόμος-l'operaio edile

Come si dice "l'operaio edile" in greco?

La traduzione di ο οικοδόμος in italiano è l'operaio edile. Come si traduce l'operaio edile in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di οικοδόμος in greco?

"l'operaio edile" in greco
ο οικοδόμος
o oikodómos
  • ο δάσκαλος
  • ο πιλότος
  • ο δικαστής
  • ο πωλητής
  • ο αρχιτέκτονας
  • ο αστυνομικός
  • ο σερβιτόρος
  • ο φωτογράφος
  • ο μηχανικός
  • ο δημοσιογράφος

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android