ο κασκαντέρ-la controfigura

Come si dice "la controfigura" in greco?

La traduzione di ο κασκαντέρ in italiano è la controfigura. Come si traduce la controfigura in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di κασκαντέρ in greco?

"la controfigura" in greco
ο κασκαντέρ
o kaskantér
  • ο δάσκαλος
  • ο πιλότος
  • ο δικαστής
  • ο πωλητής
  • ο αρχιτέκτονας
  • ο αστυνομικός
  • ο σερβιτόρος
  • ο φωτογράφος
  • ο μηχανικός
  • ο δημοσιογράφος

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android