ο εορτασμός-la celebrazione

Come si dice "la celebrazione" in greco?

La traduzione di ο εορτασμός in italiano è la celebrazione. Qual è l'articolo determinativo di εορτασμός in greco?

La traduzione
ο εορτασμός
o eortasmós
  • τα Χριστούγεννα
  • το δώρο
  • η καμπάνα
  • το κερί
  • ο χειμώνας
  • το χιόνι
  • ο χιονάνθρωπος
  • η φιλανθρωπία
  • η καμινάδα
  • ο Χριστιανός

Scarica Tobo

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android