ο διαλογισμός-la meditazione

Come si dice "la meditazione" in greco?

La traduzione di ο διαλογισμός in italiano è la meditazione. Come si traduce la meditazione in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di διαλογισμός in greco?

"la meditazione" in greco
ο διαλογισμός
o dialogismós
  • η αλλεργία
  • ο πονοκέφαλος
  • ο διαβήτης
  • η γρίπη
  • η διάρροια
  • το σιρόπι για τον βήχα
  • ο πονόδοντος
  • το χάπι
  • το φάρμακο
  • το έμφραγμα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android