η υποδοχή-la reception

Come si dice "la reception" in greco?

La traduzione di η υποδοχή in italiano è la reception. Come si traduce la reception in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di υποδοχή in greco?

"la reception" in greco
η υποδοχή
i ypodochí
  • ο σιδηροδρομικός σταθμός
  • το τρένο
  • το αεροπλάνο
  • το αεροδρόμιο
  • το διαβατήριο
  • η βίζα
  • η κράτηση
  • το μουσείο
  • η νυχτερινή ζωή
  • η ταχυδρομική κάρτα

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android