η μηχανή του γκαζόν-il tosaerba

Come si dice "il tosaerba" in greco?

La traduzione di η μηχανή του γκαζόν in italiano è il tosaerba. Come si traduce il tosaerba in greco? Imparate più parole e vocaboli con Tobo Italiano. Qual è l'articolo determinativo di μηχανή του γκαζόν in greco?

"il tosaerba" in greco
η μηχανή του γκαζόν
i michaní tou nkazón
  • το κρεβάτι
  • το διπλό κρεβάτι
  • η κουκέτα
  • το κομοδίνο
  • το στρώμα
  • το μαξιλάρι
  • το πάπλωμα
  • ο καθρέφτης
  • η καρέκλα
  • το τραπέζι

Scarica Tobo Greco

Impara velocemente il greco con giochi e flashcard

Scarica Tobo iOSScarica Tobo Android