ο αντίχειρας-thumb

How to say "thumb" in Greek?

What is the Greek word for thumb? Learn the Greek translation for "thumb" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does ο αντίχειρας mean? Meaning of ο αντίχειρας is thumb in English. What is the article of αντίχειρας?

Greek Translation for "thumb"
ο αντίχειρας
o antícheiras
  • το κεφάλι
  • το χέρι
  • το δάκτυλο
  • το μάτι
  • το αυτί
  • η μύτη
  • το στόμα
  • το πρόσωπο
  • το χείλος
  • το δόντι

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App