η τράπεζα-bank

How to say "bank" in Greek?

Meaning of η τράπεζα is bank in English. What is the article of τράπεζα?

Greek Translation
η τράπεζα
i trápeza
  • το σπίτι
  • το σχολείο
  • ο σιδηροδρομικός σταθμός
  • το νοσοκομείο
  • το ξενοδοχείο
  • το πάρκο
  • η καφετέρια
  • το εστιατόριο
  • το εμπορικό κέντρο
  • το στάδιο

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App