η σήραγγα-tunnel

How to say "tunnel" in Greek?

Meaning of η σήραγγα is tunnel in English. What is the article of σήραγγα?

Greek Translation
η σήραγγα
i síranga
  • η γέφυρα
  • το φανάρι
  • ο δρόμος
  • ο αυτοκινητόδρομος
  • το πεζοδρόμιο
  • ο οδηγός
  • ο επιβάτης
  • ο πεζός
  • το ατύχημα
  • η κίνηση

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App