η κόρη (ματιού)-pupil

How to say "pupil" in Greek?

What is the Greek word for pupil? Learn the Greek translation for "pupil" with Tobo English-Greek Picture Dictionary. What does η κόρη (ματιού) mean? Meaning of η κόρη (ματιού) is pupil in English. What is the article of κόρη (ματιού)?

Greek Translation for "pupil"
η κόρη (ματιού)
i kóri (matioú)
  • το σώμα
  • το κεφάλι
  • το μπράτσο
  • το πόδι
  • το πρόσωπο
  • το στόμα
  • το χείλος
  • το δόντι
  • η γλώσσα
  • η μύτη

Download Tobo Greek now!

Memorize most common Greek words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App