η γλώσσα-tongue

How to say "tongue" in Greek?

Meaning of η γλώσσα is tongue in English. What is the article of γλώσσα?

Greek Translation
η γλώσσα
i glóssa
  • το κεφάλι
  • το χέρι
  • το δάκτυλο
  • το μάτι
  • το αυτί
  • η μύτη
  • το στόμα
  • το πρόσωπο
  • το χείλος
  • το δόντι

Download Tobo now!

Memorize most common Greek words. Learn by playing games. Use flashcards to master frequently used vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App