o outono-autumn

How to say "autumn" in European Portuguese?

What is the European Portuguese word for autumn? Learn the European Portuguese translation for "autumn" with Tobo English-European Portuguese Picture Dictionary. What does o outono mean? Meaning of o outono is autumn in English. What is the article of outono?

European Portuguese Translation for "autumn"
o outono
 • a primavera
 • o verão
 • o inverno
 • segunda-feira
 • terça-feira
 • quarta-feira
 • quinta-feira
 • sexta-feira
 • sábado
 • domingo
 • janeiro
 • fevereiro
 • março

Download Tobo European Portuguese now!

Memorize most common European Portuguese words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App