décimo quarto-fourteenth

How to say "fourteenth" in European Portuguese?

What is the European Portuguese word for fourteenth? Learn the European Portuguese translation for "fourteenth" with Tobo English-European Portuguese Picture Dictionary. What does décimo quarto mean? Meaning of décimo quarto is fourteenth in English.

European Portuguese Translation for "fourteenth"
décimo quarto
  • primeiro
  • segundo
  • terceiro
  • quarto
  • quinto
  • sexto
  • sétimo
  • oitavo
  • nono
  • décimo

Download Tobo European Portuguese now!

Memorize most common European Portuguese words. Learn with word games and word lists. Use flashcards to master frequently used, core vocabulary.

Download Tobo iOS AppDownload Tobo Android App