Робота

Російські слова на теми "Робота"

90 слів
учи́тель
uchítel
Перевернути
учи́тель-вчитель svg
учи́тель
uchítel
вчитель
Права стрілка
1 / 90
 • учи́тель
  uchítel
  вчитель
 • пило́т
  pilót
  пілот
 • Судья́
  Sudyá
  суддя
 • Продаве́ц
  Prodavéts
  торговець
 • архите́ктор
  arkhitéktor
  архітектор
 • полице́йский
  politséiskii
  поліцейський
 • Официа́нт
  Ofitsiánt
  офіціант
 • Фото́граф
  Fotógraf
  фотограф
 • инжене́р
  inzhenér
  інженер
 • журнали́ст
  zhurnalíst
  журналіст
 • худо́жник
  khudózhnik
  художник
 • Пе́карь
  Pékar
  пекар
 • Медсестра́
  Medsestrá
  медсестра
 • адвока́т
  advokát
  юрист
 • солда́т
  soldát
  солдат
 • бухга́лтер
  bukhgálter
  бухгалтер
 • актёр
  aktyor
  актор
 • Актри́са
  Aktrísa
  актриса
 • Стомато́лог
  Stomatólog
  стоматолог
 • Пожа́рный
  Pozhárnii
  пожежник
 • фе́рмер
  férmer
  фермер
 • ме́неджер
  ménedzher
  менеджер
 • садо́вник
  sadóvnik
  садівник
 • парикма́хер
  parikmákher
  перукар
 • флори́ст
  floríst
  флорист
 • эле́ктрик
  eléktrik
  електрик
 • экономи́ст
  ekonomíst
  економіст
 • Апте́карь
  Aptékar
  фармацевт
 • строи́тель
  stroítel
  будівельник
 • мясни́к
  myasník
  м'ясник
 • домохозя́йка
  domokhozyáika
  домогосподарка
 • киноопера́тор
  kinooperátor
  кінооператор
 • ня́ня
  nyánya
  няня
 • сле́сарь
  slésar
  слюсар
 • библиоте́карь
  bibliotékar
  бібліотекар
 • о́птик
  óptik
  окуліст
 • Спаса́тель
  Spasátel
  рятувальник
 • Пло́тник
  Plótnik
  столяр
 • Врач
  Vrach
  лікар
 • певе́ц
  pevéts
  співак
 • А́втор
  Ávtor
  автор
 • моде́ль
  modél
  модель
 • репортёр
  reportyor
  репортер
 • Ветерина́р
  Veterinár
  ветеринар
 • Гинеко́лог
  Ginekólog
  гінеколог
 • Перево́дчик
  Perevódchik
  перекладач
 • Космона́вт
  Kosmonávt
  астронавт
 • санте́хник
  santékhnik
  сантехнік
 • Почтальо́н
  Pochtalón
  листоноша
 • Ба́рмен
  Bármen
  бармен
 • портно́й
  portnoy
  кравець
 • музыка́нт
  muzikánt
  музикант
 • секрета́рь
  sekretár
  секретарка
 • учёный
  uchyonii
  вчений
 • вкла́дчик
  vkládchik
  інвестор
 • танцо́вщи́ца
  tantsóvshchítsa
  танцюристка
 • Пасту́х
  Pastúkh
  пастух
 • гитари́ст
  gitaríst
  гітарист
 • Те́хник
  Tékhnik
  технік
 • компози́тор
  kompozítor
  композитор
 • консульта́нт
  konsultánt
  консультант
 • конду́ктор
  kondúktor
  провідник
 • Хиру́рг
  Khirúrg
  хірург
 • Повиту́ха
  Povitúkha
  акушерка
 • Рыба́к
  Ribák
  рибак
 • дире́ктор шко́лы
  diréktor shkóli
  директор школи
 • Ре́йнджер
  Réindzher
  лісник
 • портье́
  porté
  секретар
 • Терапе́вт
  Terapévt
  терапевт
 • Посо́л
  Posól
  посол
 • поли́тик
  polítik
  політик
 • Предпринима́тель
  Predprinimátel
  бізнесмен
 • акроба́т
  akrobát
  акробат
 • диза́йнер
  dizáiner
  дизайнер
 • каскадёр
  kaskadyor
  каскадер
 • тюре́мная охра́на
  tyurémnaya okhrána
  тюремний охоронець
 • Шеф-по́вар
  Shef-póvar
  шеф-повар
 • Волше́бник
  Volshébnik
  фокусник
 • Телохрани́тель
  Telokhranítel
  охоронець
 • Психиа́тр
  Psikhiátr
  психіатр
 • мужско́й парикма́хер
  muzhskói parikmákher
  перукар
 • разрабо́тчик програ́ммного обеспе́чения
  razrabótchik prográmmnogo obespécheniya
  розробник програмного забезпечення
 • астроно́м
  astronóm
  астроном
 • Касси́р
  Kassír
  касир
 • шахтёр
  shakhtyor
  шахтар
 • поэ́т
  poét
  поет
 • Дека́н
  Dekán
  декан
 • стюарде́сса
  styuardéssa
  стюардеса
 • профе́ссор
  proféssor
  професор
 • анали́тик
  analítik
  аналітик

Переглянути Інші Російські Слова за Темами

Завантажити Tobo Російська Прямо Зараз!

Запам'ятовуйте найуживаніші Російські слова. Навчайтеся зі словесними іграми та списками слів. Використовуйте флеш-карти для запам'ятовування популярних слів.

Завантажити Tobo iOS AppЗавантажити Tobo Android App