Наука

Російські слова на теми "Наука"

40 слів
кле́тка
klétka
Перевернути
кле́тка-клітина svg
кле́тка
klétka
клітина
Права стрілка
1 / 40
 • кле́тка
  klétka
  клітина
 • гене́тика
  genétika
  генетика
 • ген
  gen
  ген
 • ткань
  tkan
  тканина
 • бело́к
  belók
  протеїн
 • Ископа́емое
  Iskopáemoe
  скам'янілість
 • среда́ обита́ния
  sredá obitániya
  середовище існування
 • классифика́ция
  klassifikátsiya
  класифікація
 • мута́ция
  mutátsiya
  мутація
 • моле́кула
  molékula
  молекула
 • нау́ка
  naúka
  наука
 • Реа́кция
  Reáktsiya
  реакція
 • си́ла тя́жести
  síla tyázhesti
  гравітація
 • газ
  gaz
  газ
 • Откры́тие
  Otkrítie
  відкриття
 • Жи́дкость
  Zhídkost
  рідина
 • Магни́т
  Magnít
  магніт
 • радиоакти́вность
  radioaktívnost
  радіоактивність
 • лаборато́рия
  laboratóriya
  лабораторія
 • части́ца
  chastítsa
  частинка
 • Вещество́
  Veshchestvó
  речовина
 • излуче́ние
  izluchénie
  випромінювання
 • гипо́теза
  gipóteza
  гіпотеза
 • иссле́дователь
  isslédovatel
  дослідник
 • отраже́ние
  otrazhénie
  відображення
 • биоло́гия
  biológiya
  біологія
 • хи́мия
  khímiya
  хімія
 • Фи́зика
  Fízika
  фізика
 • геоло́гия
  geológiya
  геологія
 • эне́ргия
  enérgiya
  енергія
 • едини́ца
  yedinítsa
  одиниця
 • тео́рия
  teóriya
  теорія
 • Анато́мия
  Anatómiya
  анатомія
 • органи́зм
  organízm
  організм
 • свет
  svet
  світло
 • иссле́дование
  isslédovanie
  дослідження
 • микроско́п
  mikroskóp
  мікроскоп
 • Телеско́п
  Teleskóp
  телескоп
 • Вселе́нная
  Vselénnaya
  всесвіт
 • учёный
  uchyonii
  вчений

Переглянути Інші Російські Слова за Темами

Завантажити Tobo Російська Прямо Зараз!

Запам'ятовуйте найуживаніші Російські слова. Навчайтеся зі словесними іграми та списками слів. Використовуйте флеш-карти для запам'ятовування популярних слів.

Завантажити Tobo iOS AppЗавантажити Tobo Android App