Мова та література

Російські слова на теми "Мова та література"

43 слів
предложе́ние
Перевернути
предложе́ние-речення svg
предложе́ние
речення
Права стрілка
1 / 43
 • предложе́ние
  речення
 • глаго́л
  дієслово
 • прилага́тельное
  прикметник
 • мно́жественное число́
  множина
 • запята́я
  кома
 • кавы́чка
  лапки
 • Дефи́с
  дефіс
 • Многото́чие
  три крапки
 • Вопроси́тельный знак
  знак питання
 • Перево́д
  переклад
 • сино́ним
  синонім
 • Слог
  склад
 • язы́к
  мова
 • абза́ц
  пункт
 • Определе́ние
  визначення
 • То́чка
  крапка
 • акце́нт
  акцент
 • скорогово́рка
  скоромовка
 • сло́во
  слово
 • стих
  вірш
 • зага́дка
  загадка
 • посло́вица
  прислів'я
 • биогра́фия
  біографія
 • рома́н
  роман
 • Мета́фора
  метафора
 • Ска́зка
  казка
 • литерату́ра
  література
 • местоиме́ние
  займенник
 • эссе́
  есе
 • Заголо́вок
  заголовок
 • по́черк
  почерк
 • резюме́
  короткий виклад
 • текст
  текст
 • исто́рия (расска́з)
  історія (оповідання)
 • Ти́тульная страни́ца
  титульна сторінка
 • Поня́тие
  термін
 • глава́
  розділ
 • Те́ма
  предмет
 • Значе́ние
  значення
 • Статья́
  стаття
 • аббревиату́ра
  абревіатура
 • си́мвол
  знак
 • Леге́нда
  легенда

Переглянути Інші Російські Слова за Темами

Завантажити Tobo Російська Прямо Зараз!

Запам'ятовуйте найуживаніші Російські слова. Навчайтеся зі словесними іграми та списками слів. Використовуйте флеш-карти для запам'ятовування популярних слів.

Завантажити Tobo iOS AppЗавантажити Tobo Android App