Бізнес

Російські слова на теми "Бізнес"

62 слів
рабо́тник
Перевернути
рабо́тник-працівник svg
рабо́тник
працівник
Права стрілка
1 / 62
 • рабо́тник
  працівник
 • работода́тель
  роботодавець
 • бренд
  бренд
 • Конфере́нция
  конференція
 • нало́г
  податок
 • визи́тная ка́рточка
  візитка
 • при́быль
  вигода
 • инвести́ции
  інвестиція
 • Прое́кт
  проект
 • покупа́тель
  клієнт
 • карье́ра
  кар'єра
 • зарпла́та
  зарплата
 • страте́гия
  стратегія
 • дохо́д
  дохід
 • бюдже́т
  бюджет
 • сотру́дничество
  партнерство
 • рабо́чее ме́сто
  робоче місце
 • подрабо́тка
  робота з частковою зайнятістю
 • компа́ния
  компанія
 • нача́льник
  бос
 • Штаб-кварти́ра
  штаб-квартира
 • рекла́ма
  реклама
 • Портфе́ль
  дипломат
 • основа́тель
  засновник
 • расчётный чек
  чек
 • долг
  борг
 • Платёж
  платіж
 • банкро́тство
  банкрутство
 • По́дпись
  підпис
 • сверхуро́чное вре́мя
  понадурочний час
 • Креди́т
  позика
 • наста́вник
  наставник
 • Логоти́п
  логотип
 • резюме́
  резюме
 • проду́кт
  продукт
 • план
  план
 • докуме́нт
  документ
 • ма́ркетинг
  маркетинг
 • Сде́лка
  угода
 • нали́чные де́ньги
  готівка
 • квалифика́ция
  кваліфікація
 • организа́ция
  організація
 • встре́ча
  зустріч
 • иера́рхия
  ієрархія
 • обра́тная связь
  зворотній зв'язок
 • Риск
  ризик
 • произво́дство
  виробництво
 • эффекти́вность
  ефективність
 • о́фис
  офіс
 • Собесе́дование
  співбесіда
 • производи́тельность
  вистава
 • Сто́имость
  вартість
 • контра́кт
  контракт
 • торго́вля
  торгівля
 • цена́
  ціна
 • Страхо́вка
  страховка
 • вы́ход на пе́нсию
  відставка
 • персона́л
  персонал
 • профе́ссия
  професія
 • безрабо́тица
  безробіття
 • Предпринима́тель
  бізнесмен
 • колле́га
  колега

Переглянути Інші Російські Слова за Темами

Завантажити Tobo Російська Прямо Зараз!

Запам'ятовуйте найуживаніші Російські слова. Навчайтеся зі словесними іграми та списками слів. Використовуйте флеш-карти для запам'ятовування популярних слів.

Завантажити Tobo iOS AppЗавантажити Tobo Android App