Бізнес

Російські слова на теми "Бізнес"

62 слів
рабо́тник
rabótnik
Перевернути
рабо́тник-працівник svg
рабо́тник
rabótnik
працівник
Права стрілка
1 / 62
 • рабо́тник
 • работода́тель
 • бренд
 • Конфере́нция
 • нало́г
 • визи́тная ка́рточка
 • при́быль
 • инвести́ции
 • Прое́кт
 • покупа́тель
 • карье́ра
 • зарпла́та
 • страте́гия
 • дохо́д
 • бюдже́т
 • сотру́дничество
 • рабо́чее ме́сто
 • подрабо́тка
 • компа́ния
 • нача́льник
 • Штаб-кварти́ра
 • рекла́ма
 • Портфе́ль
 • основа́тель
 • расчётный чек
 • долг
 • Платёж
 • банкро́тство
 • По́дпись
 • сверхуро́чное вре́мя
 • заём
 • наста́вник
 • Логоти́п
 • резюме́
 • проду́кт
 • план
 • докуме́нт
 • ма́ркетинг
 • Сде́лка
 • нали́чные де́ньги
 • квалифика́ция
 • организа́ция
 • встре́ча
 • иера́рхия
 • обра́тная связь
 • Риск
 • произво́дство
 • эффекти́вность
 • о́фис
 • Собесе́дование
 • производи́тельность
 • Сто́имость
 • контра́кт
 • торго́вля
 • цена́
 • Страхо́вка
 • вы́ход на пе́нсию
 • персона́л
 • профе́ссия
 • безрабо́тица
 • Предпринима́тель
 • колле́га

Переглянути Інші Російські Слова за Темами

Завантажити Tobo Російська Прямо Зараз!

Запам'ятовуйте найуживаніші Російські слова. Навчайтеся зі словесними іграми та списками слів. Використовуйте флеш-карти для запам'ятовування популярних слів.

Завантажити Tobo iOS AppЗавантажити Tobo Android App