Coğrafya ve Doğa

Coğrafya ve Doğa Rusça Kelime Listesi

50 kelime
гора́
gorá
Çevir
гора́-dağ svg
гора́
gorá
dağ
Sağ ok
1 / 50
 • гора́
 • река́
 • о́зеро
 • О́стров
 • лес
 • мо́ре
 • океа́н
 • пеще́ра
 • контине́нт
 • А́зия
 • А́фрика
 • Евро́па
 • Антаркти́да
 • Се́вер
 • Юг
 • за́пад
 • восто́к
 • северо-за́пад
 • юго-за́пад
 • северо-восто́к
 • юго-восто́к
 • Ю́жный по́люс
 • Се́верный по́люс
 • Средний Восто́к
 • а́йсберг
 • холм
 • Доли́на
 • пусты́ня
 • горизо́нт
 • широта́
 • долгота́
 • утёс
 • Эква́тор
 • пруд
 • Прили́вы
 • Руче́й
 • Джу́нгли
 • Вулка́н
 • Водопа́д
 • Ла́ва
 • Боло́то
 • страна́
 • Столи́ца
 • приро́да
 • Лу́нный свет
 • полнолу́ние
 • Ме́стность
 • глоба́льное потепле́ние
 • кли́мат
 • загрязне́ние

Diğer Rusça Kelime Listelerini Keşfet!

Tobo Rusça kelime kartı uygulamasını indir!

Oyun oynayarak sık kullanılan Rusça kelimeleri ve okunuşlarını öğren!

Tobo iOS uygulamasını indirTobo Android uygulamasını indir