Tid

Kinesiska Ord för "Tid"

46 ord
星期一
xīngqí yī
Vänd
星期一-måndag svg
星期一
xīngqí yī
måndag
Höger pil
1 / 46
 • 星期一
  xīngqí yī
  måndag
 • 星期二
  xīngqí'èr
  tisdag
 • 星期三
  xīngqísān
  onsdag
 • 星期四
  xīngqísì
  torsdag
 • 星期五
  xīngqíwǔ
  fredag
 • 星期六
  xīngqíliù
  lördag
 • 星期日
  xīngqírì
  söndag
 • 一月
  yī yuè
  januari
 • 二月
  èr yuè
  februari
 • 三月
  sān yuè
  mars
 • 四月
  sì yuè
  april
 • 五月
  wǔ yuè
  maj
 • 六月
  liù yuè
  juni
 • 七月
  qī yuè
  juli
 • 八月
  bā yuè
  augusti
 • 9月
  9 yuè
  september
 • 十月
  shí yuè
  oktober
 • 十一月
  shíyī yuè
  november
 • 十二月
  shí'èr yuè
  december
 • 季节
  jìjié
  årstid
 • 春天
  chūntiān
  vår
 • 夏天
  xiàtiān
  sommar
 • 秋季
  qiūjì
  höst
 • 冬季
  dōngjì
  vinter
 • miǎo
  sekund
 • 分钟
  fēnzhōng
  minut
 • 小时
  xiǎoshí
  timme
 • tiān
  dag
 • 星期
  xīngqí
  vecka
 • 周末
  zhōumò
  helg
 • yuè
  månad
 • nián
  år
 • 十年
  shí nián
  årtionde
 • 世纪
  shìjì
  århundrade
 • 早上
  zǎoshang
  morgon
 • 中午
  zhōngwǔ
  middagstid
 • 下午
  xiàwǔ
  eftermiddag
 • 晚上
  wǎnshàng
  kväll
 • 夜晚
  yèwǎn
  natt
 • 午夜
  wǔyè
  midnatt
 • 日出
  rì chū
  soluppgång
 • 日落
  rìluò
  solnedgång
 • 日历
  rìlì
  kalender
 • 日期
  rìqí
  datum
 • 时区
  shíqū
  tidszon
 • 时间
  shíjiān
  tid

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo Kinesiska flashcard

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen