Ordningstal

Nederländska Ord för "Ordningstal"

20 ord
eerste
Vänd
eerste-först svg
eerste
först
Höger pil
1 / 20
 • eerste
  först
 • tweede
  andra
 • derde
  tredje
 • vierde
  fjärde
 • vijfde
  femte
 • zesde
  sjätte
 • zevende
  sjunde
 • achtste
  åttonde
 • negende
  nionde
 • tiende
  tionde
 • elfde
  elfte
 • twaalfde
  tolfte
 • dertiende
  trettonde
 • veertiende
  fjortonde
 • vijftiende
  femtonde
 • zestiende
  sextonde
 • zeventiende
  sjuttonde
 • achttiende
  artonde
 • negentiende
  nittonde
 • twintigste
  tjugonde

Fler lektioner i nederländska

Ladda ner appen Tobo Nederländska flashcard

Lär dig nederländska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen