Konst

Kinesiska Ord för "Konst"

45 ord
艺术
yìshù
Vänd
艺术-konst svg
艺术
yìshù
konst
Höger pil
1 / 45
 • 艺术
  yìshù
  konst
 • 绘画
  huìhuà
  målning
 • 音乐
  yīnyuè
  musik
 • shī
  dikt
 • 歌剧
  gējù
  opera
 • 画廊
  huàláng
  galleri
 • piào
  biljett
 • 雕像
  diāoxiàng
  staty
 • 展览
  zhǎnlǎn
  utställning
 • 芭蕾舞
  bālěiwǔ
  balett
 • 照片
  zhàopiàn
  foto
 • 视频
  shìpín
  video
 • 设计
  shèjì
  design
 • 博物馆
  bówùguǎn
  museum
 • 调色板
  tiáo sè bǎn
  palett
 • 工艺
  gōngyì
  hantverk
 • 舞蹈
  wǔdǎo
  dans
 • 面具
  miànjù
  mask
 • 肖像
  xiàoxiàng
  porträtt
 • 杰作
  jiézuò
  mästerverk
 • 戏剧
  xìjù
  drama
 • 掌声
  zhǎngshēng
  applåd
 • 观众
  guānzhòng
  publik
 • 画布
  huàbù
  målarduk
 • 风格
  fēnggé
  stil
 • porslin
 • 创造力
  chuàngzào lì
  kreativitet
 • 电影
  diànyǐng
  film
 • 插图
  chātú
  illustration
 • 音乐会
  yīnyuè huì
  konsert
 • 摄影师
  shèyǐng shī
  fotograf
 • 艺术家
  yìshùjiā
  konstnär
 • 演员
  yǎnyuán
  skådespelare
 • 女演员
  nǚ yǎnyuán
  skådespelerska
 • 舞者
  wǔ zhě
  danserska
 • 文学
  wénxué
  litteratur
 • 画家
  huàjiā
  målare
 • 颜色
  yánsè
  färg
 • 刷子
  shuāzi
  borste
 • 形状
  xíngzhuàng
  form
 • 时尚
  shíshàng
  mode
 • 剧院
  jùyuàn
  teater
 • 纪念碑
  jìniànbēi
  monument
 • 框架
  kuàngjià
  ram
 • 聚光灯
  jùguāngdēng
  strålkastare

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo Kinesiska flashcard

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen