Företag

Kinesiska Ord för "Företag"

62 ord
雇员
gùyuán
Vänd
雇员-anställd svg
雇员
gùyuán
anställd
Höger pil
1 / 62
 • 雇员
  gùyuán
  anställd
 • 雇主
  gùzhǔ
  arbetsgivare
 • 品牌
  pǐnpái
  märke
 • 会议
  huìyì
  konferens
 • shuì
  skatt
 • 名片
  míngpiàn
  visitkort
 • 利润
  lìrùn
  vinst
 • 投资
  tóuzī
  investering
 • 项目
  xiàngmù
  projekt
 • 顾客
  gùkè
  kund
 • 事业
  shìyè
  karriär
 • 薪水
  xīnshuǐ
  månadslön
 • 策略
  cèlüè
  strategi
 • 收入
  shōurù
  inkomst
 • 预算
  yùsuàn
  budget
 • 合伙
  héhuǒ
  kompanjonskap
 • 工作场所
  gōngzuò chǎngsuǒ
  arbetsplats
 • 兼职工作
  jiānzhí gōngzuò
  deltidsjobb
 • 公司
  gōngsī
  företag
 • 老板
  lǎobǎn
  chef
 • 总部
  zǒngbù
  högkvarter
 • 广告
  guǎnggào
  annons
 • 公文包
  gōngwén bāo
  portfölj
 • 创始人
  chuàngshǐ rén
  grundare
 • 支票
  zhīpiào
  check
 • 债务
  zhàiwù
  skuld
 • 付款
  fùkuǎn
  betalning
 • 破产
  pòchǎn
  konkurs
 • 签名
  qiānmíng
  underskrift
 • 加时
  jiā shí
  övertid
 • 贷款
  dàikuǎn
  lån
 • 导师
  dǎoshī
  mentor
 • 标志
  biāozhì
  logga
 • 简历
  jiǎnlì
  meritförteckning
 • 产品
  chǎnpǐn
  vara
 • 计划
  jìhuà
  plan
 • 文件
  wénjiàn
  dokument
 • 信贷
  xìndài
  kredit
 • 营销
  yíngxiāo
  marknadsföring
 • 交易
  jiāoyì
  överenskommelse
 • 现金
  xiànjīn
  kontanter
 • 资质
  zīzhì
  kvalifikation
 • 该组织
  gāi zǔzhī
  organisation
 • 阶层
  jiēcéng
  hierarki
 • 反馈
  fǎnkuì
  feedback
 • 风险
  fēngxiǎn
  risk
 • 生产
  shēngchǎn
  produktion
 • 效率
  xiàolǜ
  effektivitet
 • 办公室
  bàngōngshì
  kontor
 • 面试
  miànshì
  intervju
 • 表现
  biǎoxiàn
  prestation
 • 成本
  chéngběn
  kostnad
 • 合同
  hétóng
  kontrakt
 • 贸易
  màoyì
  handel
 • 价钱
  jiàqián
  pris
 • 保险
  bǎoxiǎn
  försäkring
 • 退休
  tuìxiū
  pension
 • 工作人员
  gōngzuò rényuán
  personal
 • 职业
  zhíyè
  yrke
 • 失业
  shīyè
  arbetslöshet
 • 商人
  shāngrén
  affärsman
 • 同事
  tóngshì
  kollega

Fler lektioner i kinesiska

Ladda ner appen Tobo Kinesiska flashcard

Lär dig kinesiska ord genom spel

Ladda ner Tobo iOS-appenLadda ner Tobo Android-appen