Страны

Украинские слова по темам "Страны"

52 слова
Сполучені Штати Америки
Перевернуть
Сполучені Штати Америки-Соединённые Шта́ты Аме́рики svg
Сполучені Штати Америки
Соединённые Шта́ты Аме́рики
Правая стрелка
1 / 52
 • Сполучені Штати Америки
  Соединённые Шта́ты Аме́рики
 • Росія
  Росси́я
 • Японія
  Япо́ния
 • Німеччина
  Герма́ния
 • Великобританія
  Великобрита́ния
 • Франція
  Фра́нция
 • Італія
  Ита́лия
 • Іспанія
  Испа́ния
 • Нідерланди
  Нидерла́нды
 • Португалія
  Португа́лия
 • Швеція
  Шве́ция
 • Швейцарія
  Швейца́рия
 • Туреччина
  Ту́рция
 • Індія
  И́ндия
 • Польща
  По́льша
 • Фінляндія
  Финля́ндия
 • Ірландія
  Ирла́ндия
 • Бразилія
  Брази́лия
 • Саудівська Аравія
  Сау́довская Ара́вия
 • Аргентина
  Аргенти́на
 • Норвегія
  Норве́гия
 • Україна
  Украи́на
 • Нова Зеландія
  Но́вая Зела́ндия
 • Словенія
  Слове́ния
 • Чехія
  Че́хия
 • Південна Корея
  Ю́жная Коре́я
 • Хорватія
  Хорва́тия
 • Греція
  Гре́ция
 • Австрія
  А́встрия
 • Єгипет
  Еги́пет
 • Албанія
  Алба́ния
 • Болгарія
  Болга́рия
 • Румунія
  Румы́ния
 • Сербія
  Се́рбия
 • Туніс
  Туни́с
 • Сирія
  Си́рия
 • Таїланд
  Таила́нд
 • Австралія
  Австра́лия
 • Південна Африка
  Южно-Африка́нская Респу́блика
 • Алжир
  Алжи́р
 • Угорщина
  Ве́нгрия
 • Кіпр
  Кипр
 • Канада
  Кана́да
 • Колумбія
  Колу́мбия
 • Куба
  Ку́ба
 • Мексика
  Ме́ксика
 • Вірменія
  Арме́ния
 • Азербайджан
  Азербайджа́н
 • Китай
  Кита́й
 • Грузія
  Гру́зия
 • Індонезія
  Индоне́зия
 • Бельгія
  Бе́льгия

Посмотреть Другие Украинские Слова по Темам

Скачайте Tobo Украинский Прямо Сейчас!

Запоминайте самые используемые украинские слова. Учитесь со словесными играми и списками слов. Используйте флэш-карты для запоминания часто используемых и популярных слов.

Скачайте Tobo iOS AppСкачайте Tobo Android App